English| Deutsch| Français| Español
  قد مضى العمر وفات – ياأسير الغفلات – فأغنم العمر وبادر – بالتقى قبل الممات 
محور الحج » فقه العبادات » الحج والعمرة(3296)