English| Deutsch| Français| Español

   

ѡ ʡ ...
ǡ ɡ , . ...
1 2 3 4 5
   
  Ϳ   ߿ ڿ  
   
   
   
  .. ... : : : ɿ  
   
  ϡ  
   
    ɡ  ɡ ɡ .     
   
  ɡ ʡ     ǡ ɺ    
   
                  
   
  () : : ǡ ( ) : : . : ɡ . : :    
   
  : (140/90) (130/70) ؿ! .     
   
  21 ɡ ء (180/80)     
  ѿ  
  .. ѡ ʡ - ( 250 )     
   
  34 ɡ ѡ : ɡ