English| Deutsch| Français| Español

   


: 1371

/

> > > >
:
ɡ ... .. ǡ .. ɡ .
... ɡ ѡ ... ... .. ... ... ... ... ... ȡ ... ... .

/ Ҡ
:
ߡ ߡ ޡ ߡ .
:
ǡ ѡ .
ɡ ѡ ߡ ߡ ǡ .

1- ɡ .

2- ɡ .

3- ɡ .

4- ɡ ɡ .

5- ߺ ǡ ɡ ɡ ߡ ɡ ߡ ɡ .

6- ɡ ɡ ̡ ɡ .

7- .

8- ͡ .

.
.