English| Deutsch| Français| Español

  ʡ  


: 225630

/

> > >
ɡ ݡ .


/ .
:

ߡ ڡ ɡ ɡ ʡ ա ɡ ʡ ҡ .