English| Deutsch| Français| Español

  قال الفضيل بن عياض : بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله مرئيات للصم


الحديث الشريف: إذا جاء رمضان. [مشاهدة]


الحديث الشريف: كل عمل ابن آدم له. [مشاهدة]


الحديث الشريف: من صام رمضان إيماناً واحتساباً. [مشاهدة]