Islam Web

  1. Fatwa
  2. PUASA
  3. Golongan Yang Diberikan Keringanan Untuk Tidak Berpuasa
  4. Orang Sakit
Cari Fatwa

Apakah Tercekik Membolehkan Buka Puasa

Pertanyaan

Suatu ketika, saya tercekik (mengalami penyumbatan) di dada saya, dan itu menyebabkan saya harus meminum air ketika sedang berpuasa, apakah hukumnya? Untuk diketahui, hal itu sering saya alami ketika sedang berpuasa dan di luar puasa, karena saya merokok.

Jawaban

Segala puji bagi Allah, dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah beserta keluarga dan para shahabat beliau.

Jika kondisi tercekik yang Anda rasakan itu berat dan tidak mampu Anda tahan, sehingga Anda harus segera menghilangkannya, maka pada saat itu, Anda diperbolehkan menghilangkannya, bahkan bisa menjadi wajib jika dikhawatirkan membahayakan diri Anda. Dalam kondisi seperti ini, ia dianggap sebagai salah satu perkara yang membolehkan berbuka puasa. Tapi Anda wajib meng-qadhâ' puasa Anda itu.

Adapun jika kondisi itu bisa Anda tahan, Anda tidak boleh berbuka puasa. Namun jika Anda tetap berbuka puasa, Anda wajib meng-qadhâ'-nya dan bertobat.

Terakhir, kami perlu mengingatkan tentang keharaman menghisap rokok, karena mengandung bahaya yang sangat besar.

Wallâhu a`lam.

Fatwa Terkait