English| Deutsch| Français| Español

  :  

.. (( )) ...
֡ ֡ ѡ ȡ ɡ : { ...
ʡ ʡ ߡ , . , ...
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...
. ...
1 2 3 4 5
   
   
   
  22 . ..... . 忿 
   
  ڡ  
   
  Ϳ 
  2  
    ɡ     
   
  : " ޡ ɡ ǡ : { } (:16)     
   
  , , , ,     
   
  : ǡ ǡ ɡ :     
   
  .. (60 - 65) (150) (6 - 11)     
  ..  
  ɡ ɡ     
   
  . : . : (2170083) .     
  ǡ ǿ  
  30 ɡ omron mit ء