English| Deutsch| Français| Español

  : . 


: 1345

.

> > > >
.
" " ɿ

./
:
ѡ ɡ ѡ ʡ ɡ .

ɡ ѡ .

.