English| Deutsch| Français| Español

  ʡ  


ɿ

: 2116058

/

> >
,,,

: ɿ ǿ

: , , , , ӿ

/ .
ϡ

- - ȡ ߡ , .

: : ( ) ɡ ϡ ɡ , , , ڡ , ̡ .

ڡ Ǻ ɡ .

, .

, .

: ʡ - - ѡ , ǡ .

: , , ǡ : ( ) .

- - ɡ ɡ - ʡ ǡ () ɡ ǡ : { } ѡ .

ɡ ( ) .

Ρ ɡ ǡ ǡ - - , ߡ , ɡ .

, ɡ : ( ).

ɡ ɡ ߡ : ( ), ɡ ǡ ϡ ߡ ߡ ߡ ɡ ʡ .

.