English| Deutsch| Français| Español

  : ѡ ߡ . 


.

: 2356676

.

> > >


24 ɡ ɡ ѡ ɡ ǡ ֡ ϡ ǡ ѡ .

ʡ ʡ ʡ ǡ ʡ ݡ ӡ ɡ .

/ .
:

-- ѡ ɡ ǡ ڡ ߡ ߡ ϡ ɡ .

: ߡ ɡ ɡ ̡ ȡ ѡ ɡ ɡ ӡ ʡ - - ѡ .

ߡ ɡ ڡ ɡ ɡ - - ߡ ʡ ɡ ǡ ǡ ɡ .

ʡ - - .

.