English| Deutsch| Français| Español

  : ѡ ߡ . 


: 237612

.

> >
( ) Emotional stability :

(Speed Perception): ǡ ǡ ɡ .
.

/ .
.. :

ɡ ӡ .

(Emotional stability) ǡ .

: (Speed perception) (Speed) ɡ (Preception) ɡ (Reaction time) ɡ ѡ (Reaction time) ǡ (Speed preception) ӡ ɡ .

ɡ .

.