English| Deutsch| Français| Español

  : ѡ ߡ . 


: 24402

.

> > >
ɡ ǡ : ߡ : ߡ ѡ 8 ! ޿

/ .
:

! ̡ ѡ .

ɡ ̡ ǡ : .

ѡ ѡ : ڡ ߡ ѡ .

ߺ ѡ .

ɡ ɡ ߡ ɡ ҡ .

ǡ ѡ ɡ ʡ ѡ ʡ ɡ ɡ .

ʡ .

.
ɡ ʡ .