English| Deutsch| Français| Español

  : :  


: 917

.

> > > > >
.
ɡ ɡ .
.
.

/ 䠠


- - ɡ :

1- .

2- - - - - .

3- : ѡ ѡ ɡ ɡ . .

4- .

5- 50 100 Ѻ . .